HÌNH ẢNH


Hình ảnh lớp Anatomy và body massage 2011 tại Võ Dung Spa School


Lớp Anatomy và body massage tại Vo Dung Spa school


Lớp dạy bó thảo dược Thái tại Võ Dung Spa school.


Lớp bàn chân trị liệu và xoa bóp cổ truyền Thái tại Võ Dung Spa