LỚP HỌC KỸ THUẬT MASSAGE TOÀN THÂN - BODY MASSAGE

đăng 19:15, 31 thg 10, 2011 bởi Vodung spa   [ cập nhật 19:32, 23 thg 12, 2011 bởi Người dùng không xác định ]

Sau khóa học học viên sẽ được cấp chứng nhận của học viện Lana , Thái Lan : LANA THAI SPA ACADEMY CERTIFICATE. Chương trình này sẽ giúp bạn đạt được một chứng nhận cao hơn đó là giấy chứng nhận quốc tế từ CIBTAC ( Luân Đôn ).

Thời gian học 10 ngày, từ 9 giờ đến 17 giờ, nghỉ trưa từ 11 giờ 45 đến 13 giờ ( tổng cộng 70 giờ ).

Chương trình học bao gồm :

  1. Sức khỏe và Vệ sinh.
  2. Bệnh ngoài da.
  3. Nghiên cứu kinh doanh.
  4. Phương thức trong Spa hoặc Salon ( trình tự )
  5. Tư vấn khách hàng / Đánh giá.
  6. Kỹ thuật massage.
  7. Dịch vụ chăm sóc khách hàng sau Spa/ Salon
  8. Chăm sóc tại nhà. 

    Kiểm tra :

            a. Lý thuyết : 30 phút ( trắc nghiệm )
            b. Thực hành : 60 phút