THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP FOOT MASSAGE

đăng 21:17, 5 thg 10, 2014 bởi Vodung spa   [ đã cập nhật 05:57, 8 thg 10, 2014 ]
Công Ty Võ Dung trân trọng thông báo lịch chiêu sinh lớp FOOT MASSAGE ( LỚP MASSAGE CHÂN) vào tháng 3-2015.
Đối tượng: Các cá nhân có nhu cầu hành nghề xoa bóp bàn chân tai Việt Nam và nước ngoài.
Bằng cấp đạt được sau khóa học: Kỹ thuật xoa bóp bàn chân của Sở Lao động Thương binh Xã hội
(có giá trị hành nghề tại Việt Nam).......