KHAI GIẢNG LỚP FOOT MASSAGE MỚI

đăng 21:43, 6 thg 1, 2015 bởi Vodung spa   [ đã cập nhật 21:45, 6 thg 1, 2015 ]
Võ Dung Spa mở lớp xoa bóp bàn chân mới do lương y : Đoàn Trọng Diệp- Viện y học dân tộc TP.HCM trực tiếp giảng dạy
Bằng cấp đạt được: Bằng Kỹ thuật viên Xoa bóp bàn chân do Tổng Cục Dạy Nghề -   Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội cấp